«ՔԵՆԴԼ-ՄԿԻ» փորձարարական կենսաբանության լաբորատորիա

Գոհար Ցականովա

Լաբորատորիայի վարիչ, կ․գ․թ․

Էլ. փոստ՝ g_tsakanova@mb.sci.am

Լաբորատորիայի անդամներ

Վիոլետա Այվազյան, կ.գ.թ.

Ավագ գիտաշխատող

Լյուդմիլա Ներսեսովա, կ.գ.թ.

Ավագ գիտաշխատող

Լաուրա Հովսեփյան, կ.գ.թ.

Ավագ գիտաշխատող

Էլինա Առաքելովա, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Գայանե Ղազարյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Հասմիկ Զանգինյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Մարինա Գազարյանց, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Լինա Պողոսյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Քրիստինե Հարությունյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Միքայել Կարապետյան

Ավագ լաբորանտ

Անի Հովակիմյան

Ավագ լաբորանտ

Շողիկ Ղազարյան

Ավագ լաբորանտ

Հասմիկ Թորոսյան

Ավագ լաբորանտ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Լաբորատորիայի հիմնական հետաքրքրությունները ներառում են. սրտանոթային հիվանդություններ, քաղցկեղ, ծերացում, նյարդակենսաբանություն, ճառագայթային կենսաբանություն, հակաքաղցկեղային նյութեր, ծերացման դեմ նյութեր, օքսիդատիվ սթրես, հակաօքսիդանտային համակարգ, իմունային համակարգ, բորբոքում, սինապտիկ պլաստիկություն, ապոպտոզ, գենոմիկա, գենետիկա, երկֆոտոնային մանրադիտարկում, in silico կենսասիմուլացիա և մոդելավորում: Հետազոտությունների համար մենք կիրառում ենք բջջային կուլտուրաների և կենդանիների մոդելներ, մարդկանցից վերցված արյան նմուշներ, ինչպես նաև համակարգչային սիմուլյացիայի և մոդելավորման գործիքներ:

Մեր երկարաժամկետ ուղղություններն են՝

 • ցածր էներգիայով գերկարճ իմպուլսներով լազերի հիման վրա աշխատող էլեկտրոնային ճառագայթման կենսաբժշկական ազդեցություններ,
 • նոր սինթեզված մետաղ պարունակող միացությունների՝ ճառագայթումն ուժեղացնող և/կամ նյարդապաշտպանիչ ազդեցությունը քաղցկեղային և նյարդային բջիջների վրա,
 • իմունային համակարգի, բորբոքային պրոցեսների և սինապտիկ պլաստիկության խախտումները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ,
 • ծերացման դեմ բնական միջոցների հայտնաբերում:

Ընթացիկ հետազոտական նախագծեր

 • «Գերկարճ իմպուլսներով էլեկտրոնային ճառագայթմամբ հրահրված ախտաբանական մեխանիզմները առնետների ամբողջ մարմնի ճառագայթման մոդելներում», ՀՀ ԳԿ / 21T-1F066
 • «Փորձարարական աուտոիմունային էնցեֆալոմիելիտի մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրություն: Գանգլիոզիդ պարունակող դեղամիջոցը որպես բուժական գործոն», ՀՀ ԳԿ / 21T-1F310

 

 

Հոդվածների ընտրանի

 1. Tsakanova G, Avetisyan A, Karalova E, Abroyan L, Hakobyan L, Semerjyan A, Karalyan N, Arakelova E, Ayvazyan V, Matevosyan L, Navasardyan A, Ayvazyan A, Davtyan H, Grigoryan B, Arakelyan A, Karalyan Z. The Effect of Low-Energy Laser-Driven Ultrashort Pulsed Electron Beam Irradiation on Erythropoiesis and Oxidative Stress in Rats. Int J Mol Sci. 2022;23(12):6692. doi: 10.3390/ijms23126692
 2. Tsakanova G, Babayan N, Karalova E, Hakobyan L, Abroyan L, Avetisyan A, Avagyan H, Hakobyan S, Poghosyan A, Baghdasaryan B, Arakelova E, Ayvazyan V, Matevosyan L, Navasardyan A, Davtyan H, Apresyan L, Yeremyan A, Aroutiounian R, Osipov AN, Grigoryan B, Karalyan Z. Low-Energy Laser-Driven Ultrashort Pulsed Electron Beam Irradiation-Induced Immune Response in Rats. Int J Mol Sci. 2021 Oct 26;22(21):11525. doi: 10.3390/ijms222111525
 3. Tsakanova G, Arakelova E, Ayvazyan V, Karalyan Z, Matevosyan L, Arakelyan A, Amirkhanyan Z, Davtyan H, Khachatryan V, Grigoryan B. The LD50 for Low-Energy Ultrashort-Pulsed Laser Driven Electron Beam Whole-Body Irradiation of Wistar Rats. Radiat Res. 2021 Dec 1;196(6):658-667. doi: 10.1667/RADE-20-00198.1
 4. Tsakanova G, Stepanyan A, Arakelova E, Ayvazyan V, Tonoyan V, Arakelyan A, Hildebrandt G, Schültke E. The radioenhancement potential of Schiff base derived copper (II) compounds against lung carcinoma in vitro. PLoS One. 2021 Jun 18;16(6):e0253553. doi: 10.1371/journal.pone.0253553
 5. Tsakanova G, Ayvazyan V, Arakelova E, Ayvazyan A, Tatikyan S, Djavadovna L, Babayan N, Grigoryan R, Sargsyan N, Arakelyan A. Helix pomatia albumen gland water soluble protein extract as powerful antiaging agent. Exp Gerontol. 2021 Apr;146:111244. doi: 10.1016/j.exger.2021.111244