Մանրէների գենոմիկայի լաբորատորիա

Անահիտ Սեդրակյան

Լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Էլ. փոստ՝ a_sedrakyan@mb.sci.am

Լաբորատորիայի անդամներ

Ալվարդ Հովհաննիսյան, կ.գ.թ.
Գիտաշխատող
Կարինե Առաքելովա
Գիտաշխատող
Մագդալինա Զախարյան
Կրտսեր գիտաշխատող
Շողիկ Հակոբյան
Ասպիրանտ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Լաբորատորիայի գիտահետազոտական գործունեությունն ուղղված է Հայաստանում առավել տարածված սննդածին բակտերիալ
պաթոգենների ուսումնասիրությանը՝ դրանցով հարուցված վարակների վերահսկողության արդյունավետ ռազմավարություններ
մշակելու նպատակով։ Լաբորատորիայի գիտահետազոտական խնդիրներից է նաև Հայաստանում շրջանառվող բակտերիալ
պաթոգենների բազմադեղակայուն իզոլյատների նկատմամբ ակտիվություն ցուցաբերող բակտերիոֆագերի ներուժի
ուսումնասիրությունը՝ հարուցիչների թիրախային էլիմինացման, ինչպես նաև հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության
տարածումը վերահսկելու նպատակով:

Ընթացիկ հետազոտական նախագծեր

  • Հայաստանում առավել տարածված սննդածին բակտերիալ պաթոգենների նմուշներից անջատված բազմադեղակայուն իզոլյատների
    ամբողջական գենոմային բնութագրում՝ հակամանրէային թերապիայի մոտեցումները բարելավելու և Հայաստանում այդ
    պաթոգենների կլինիկորեն խնդրահարույց և/կամ համաճարակաբանորեն հաջողակ կլոնների տարածվածությունը և
    ծագումնաբանությունը պարզաբանելու նպատակով:

Հոդվածների ընտրանի

1. Sedrakyan A, Ktsoyan Z, Arakelova K, Gevorgyan Z, Zakharyan M, Hakobyan S, Hovhannisyan A, Arakelyan
A, Aminov R. Molecular Epidemiology and Virulence of Non-Typhoidal Salmonella in Armenia. Int J Mol Sci.
2022 Aug 18;23(16):9330. doi: 10.3390/ijms23169330
2. Sedrakyan AM, Ktsoyan ZA, Arakelova KA, Zakharyan MK, Hovhannisyan AI, Gevorgyan ZU, Mnatsakanyan
AA, Kakabadze EG, Makalatia KB, Chanishvili NA, Pirnay JP, Arakelyan AA, Aminov RI. Extended-Spectrum
β-Lactamases in Human Isolates of Multidrug-Resistant Non-typhoidal Salmonella enterica. Front Microbiol.
2020 Dec 22;11:592223. doi: 10.3389/fmicb.2020.592223
3. Ktsoyan Z, Budaghyan L, Agababova M, Mnatsakanyan A, Arakelova K, Gevorgyan Z, Sedrakyan A,
Hovhannisyan A, Mkrtchyan M, Zakharyan M, Arakelyan A, Aminov R. Potential Involvement of Salmonella
Infection in Autoimmunity. Pathogens. 2019 Jul 3;8(3):96. doi: 10.3390/pathogens8030096
4. Ktsoyan ZA, Mkrtchyan MS, Zakharyan MK, Mnatsakanyan AA, Arakelova KA, Gevorgyan ZU, Ktsoyan LA,
Sedrakyan AÌ, Hovhannisyan AI, Ghazaryan KA, Boyajyan AS, Aminov RI. Differential induction of total IgE
by two Salmonella enterica serotypes. Front Cell Infect Microbiol. 2015 May 26;5:43. doi:
10.3389/fcimb.2015.00043
5. Ktsoyan ZA, Beloborodova NV, Sedrakyan AM, Osipov GA, Khachatryan ZA, Manukyan GP, Arakelova KA,
Hovhannisyan AI, Arakelyan AA, Ghazaryan KA, Zakaryan MK, Aminov RI. Management of familial
Mediterranean fever by colchicine does not normalize the altered profile of microbial long chain fatty acids in the
human metabolome. Front Cell Infect Microbiol. 2013 Jan 28;3:2. doi: 10.3389/fcimb.2013.00002