Բջջի կենսաբանության և վիրուսաբանության լաբորատորիա

Պրոֆեսոր Զավեն Կարալյան

Լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Էլ. փոստ՝ zkaralyan@yahoo.com

Լաբորատորիայի անդամներ

Ելենա Կարալովա, կ.գ.դ.

Առաջատար գիտաշխատող

Լիանա Աբրոյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Աիդա Ավետիսյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Լինա Հակոբյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Հրանուշ Ավագյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Զառա Սեմերջյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Հենրիկ Ոսկանյան, ան.գ.թ.

Գիտաշխատող

Նանե Բայրամյան, կ.գ.թ.

Կրտսեր գիտաշխատող

Հրանուշ Արզումանյան, կ.գ.թ.

Կրտսեր գիտաշխատող

Սոնա Հակոբյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Արփինե Պողոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Բագրատ Բաղդասարյան

Ավագ լաբորանտ

Հռիփսիկ Բուրջախյան

Լաբորանտ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Բջջի կենսաբանության և վիրուսաբանության լաբորատորիայում ուսումնասիրվում են վիրուսների ախտածնության հիմնարար ասպեկտները: Հետազոտությունների նպատակն է հասկանալ ԴՆԹ և ՌՆԹ վիրուսների (Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուս, մարդու կորոնավիրուս, մեղրատու մեղուների վիրուսներ, մեգավիրուսներ) ախտածնության հիմքում ընկած բջջային, մոլեկուլային և գենետիկական մեխանիզմները և վիրուս-տեր փոխազդեցությունները: Մենք նաև հետազոտում ենք վիրուսների գոյատևման և փոխանցման ուղիները, ինչպես նաև վիրուսների էկոլոգիայի վրա ազդող կենսաբանական գործոնները (տարածաշրջանային համատեքստում կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը վիրուսների կենսաբանական ինվազիայի և էկոլոգիայի վրա):

Լաբորատորիայում մշակվում են վիրուսային հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման նոր ռազմավարություններ: Այս նկատառումով լաբորատորիայում նախագծվում է հակավիրուսային պատրաստուկների նախակլինիկական ուսումնասիրությունների նոր հարթակ:

Ընթացիկ հետազոտական նախագծեր

  • «Համակարգչային սկրինինգի, մոլեկուլային մոդելավորման և կենսաքիմիական վերլուծության տեխնոլոգիաների կիրառումը կորոնավիրուսային վարակի բուժման նոր պոտենցիալ պատրաստուկների մշակման համար», ՀՀ ԳԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ / 21-SC-RBSCST-1F004
  • «Հակակորոնավիրուսային պատրաստուկների նախակլինիկական հետազոտությունների ընդհանրական հարթակի հիմադրում», ՀՀ ԳԿ / 21APP-1F007
  • «Խորը ուսուցման, մոլեկուլային մոդելավորման և կենսաբժշկական փորձարկումների կիրառում՝ որպես SARS COV-2 հիմնական պրոտեազների պոտենցիալ ինհիբիտորներ փոքր դեղային միացությունների մշակման համար», ANSO-CR-PP-2021-04

Հոդվածների ընտրանի

  1. Avagyan H, Hakobyan S, Poghosyan A, Hakobyan L, Abroyan L, Karalova E, Avetisyan A, Sargsyan M, Baghdasaryan B, Bayramyan N, Avetyan D, Karalyan Z. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 Delta Variant Study In Vitro and Vivo. Curr Issues Mol Biol. 2022 Dec 30;45(1):249-267. doi: 10.3390/cimb45010019
  2. Ghazaryan A, Adamyan S, Hayrapetyan T, Papov G, Hakobyan L, Abroyan L, Bayramyan N, Hakobyan S, Poghosyan A, Torossian H, Karalyan Z. Comparative staining of Rhinolophus spp. white blood cells in blood smears. Vet World. 2022 Mar;15(3):750-756. doi: 10.14202/vetworld.2022.750-756
  3. Avagyan H, Hakobyan S, Poghosyan A, Bayramyan N, Arzumanyan H, Abroyan L, Avetisyan A, Hakobyan L, Karalova E, Karalyan Z. African Swine Fever Virus Manipulates the Cell Cycle of G0-Infected Cells to Access Cellular Nucleotides. Viruses. 2022 Jul 22;14(8):1593. doi: 10.3390/v14081593
  4. Hakobyan SA, Ross PA, Bayramyan NV, Poghosyan AA, Avetisyan AS, Avagyan HR, Hakobyan LH, Abroyan LO, Harutyunova LJ, Karalyan ZA. Experimental models of ecological niches for African swine fever virus. Veterinary Microbiology. 2022;266:109365. doi: 10.1016/j.vetmic.2022.109365
  5. Avagyan H, Mirzoyan A, Mirzoyan F, Izmailyan R, Hakobyan S, Voskanyan H, Semerjyan Z, Avetisyan A, Arzumanyan H, Karalova E, Abroyan L, Hakobyan L, Bayramyan N, Gevorgyan N, Karalyan A, Karalyan Z. New composition of tungsten has a broad range of antiviral activity. Antivir Chem Chemother. 2022 Jan-Dec;30:20402066221090061. doi: 10.1177/20402066221090061