Բջջային տեխնոլոգիաների լաբորատորիա

Նելլի Բաբայան

Լաբորատորիայի վարիչ, կ․գ․թ․

Էլ. փոստ՝ n_babayan@mb.sci.am

Լաբորատորիայի անդամներ

Նատալյա Սարգսյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Ռուզաննա Գրիգորյան, կ.գ.թ.

Գիտաշխատող

Լուսինե Խոնդկարյան

Գիտաշխատող

Գոհար Թադևոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Լիլիթ Ապրեսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Ալիսա Մանուկյան

Ավագ լաբորանտ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Բջջային տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի (https://express.adobe.com/page/kDl4hP8sCxKKS/) գիտահետազոտական աշխատանքները տարվում են երկու ուղղությամբ՝ հիմնարար (քաղցկեղի ուսումնասիրություն) և կիրառական (թունաբանություն)։ Հիմնարար հետազոտություններն ուղղված են քաղցկեղային և առողջ բջիջներում ԴՆԹ-ի վնասվածքների և դրանց վերականգնման օրինաչափությունների ուսումնասիրությանը։ Կիրառական հետազոտություններն ուղղված են պոտենցիալ դեղամիջոցների և բնական ծագման միացությունների կենսաբանական ակտիվության և անվտանգության գնահատմանը՝ ստանդարտ և/կամ նոր մշակված in vitro և in silico մոտեցումների կիրառմամբ։

Ընթացիկ հետազոտական նախագծեր

  • «Խորը նեյրոնային ցանցերի ալգորիթմների կիրառումը փոքր մոլեկուլների մետաբոլիզմի և թունայնության in silico կանխատեսման նպատակով», ՀՀ ԳԿ / 20TTCG-1F004
  • «Հակաբորբոքային և հակաօքսիդանտային հատկություններով դեղաբուսական յուղերի հայտնաբերում քսուկներ պատրաստելու նպատակով», ՀՀ ԳԿ / 21-001

Հոդվածների ընտրանի

  1. Tevosyan A, Khondkaryan L, Khachatrian H, Tadevosyan G, Apresyan L, Babayan N, Stopper H, Navoyan Z. Improving VAE based molecular representations for compound property prediction. J Cheminform. 2022 Oct 14;14(1):69. doi: 10.1186/s13321-022-00648-x
  2. Babayan N, Grigoryan B, Khondkaryan L, Tadevosyan G, Sarkisyan N, Grigoryan R, Apresyan L, Aroutiounian R, Vorobyeva N, Pustovalova M, Grekhova A, Osipov AN. Laser-Driven Ultrashort Pulsed Electron Beam Radiation at Doses of 0.5 and 1.0 Gy Induces Apoptosis in Human Fibroblasts. Int J Mol Sci. 2019 Oct 17;20(20):5140. doi: 10.3390/ijms20205140
  3. Babayan N, Tadevosyan G, Khondkaryan L, Grigoryan R, Sarkisyan N, Haroutiounian R, Stopper H. Ochratoxin A induces global DNA hypomethylation and oxidative stress in neuronal cells in vitro. Mycotoxin Res. 2020 Feb;36(1):73-81. doi: 10.1007/s12550-019-00370-y
  4. Thooptianrat T, Chaveerach A, Sudmoon R, Tanee T, Liehr T, Babayan N. Screening of phytochemicals and toxicity of medicinal plants, Dillenia species, reveals potential natural product resources. J Food Biochem. 2017;41(3):e12363. doi: 10.1111/jfbc.12363
  5. Harutyunyan T, Hovhannisyan G, Babayan N, Othman MA, Liehr T, Aroutiounian R. Influence of aflatoxin B1 on copy number variants in human leukocytes in vitro. Mol Cytogenet. 2015 Apr 9;8:25. doi: 10.1186/s13039-015-0131-x